Cerere pentru acordarea stimulentului pentru integrarea sociala a persoanelor cu handicap

Cerere noua depusa ONLINE
Solicitantul
Adresa solicitantului
Act de identitate solicitant
Relatia solicitantului cu persoana adulta cu handicap
Persoana adulta cu handicap
Adresa persoanei cu handicap
Act de identitate
descriptionDate despre certificatul de handicap
Detaliile virarii stimulentului
Incarcare imagine cerere si imagine extras
Incarcati doar imaginea cererii semnate si a extrasului de cont bancar. Nu depasiti 12MB!
Formate permise: jpeg, jpg, png, tiff, gif, bmp, pdf.
Nu sunt robot!
Va rugam sa confirmati ca nu sunteti robot